Odkurzacze Przemysłowe Ex Antywybuchowe do stref

Odkurzacz przemysłowy Ex antywybuchowy ATEX 22 do strefy zagrożonej wybuchemOdkurzacz przemysłowy Ex antywybuchowy ATEX 22 do strefy zagrożonej wybuchem zbudowany z tur

Odkurzacz przemysłowy Ex antywybuchowy ATEX 22 do strefy zagrożonej wybuchem zbudowany z turbiny boczno-kanałową i silnika indukcyjny 400V 2,2kW  firmy SIEMENS. Odkurzacz ten prawnie nadaje się do odkurzania materiału stałego, sypkiego, pylistego.

Posiada certyfikat ATEX 22 uprawniający do pracy w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem  Z 22. Wyposażony w zbiornik opuszczany na własne koła mechanizmem dźwigniowym  o pojemności 45 litrów i wykonany komory ze stali INOX jak i komora  filtra. Odpowiednia konstrukcja do pracy z drobnymi, toksycznymi i żrącymi pyłami.

Odkurzacz posiada każdy wymagany certyfikat

biny boczno-kanałową i silnika indukcyjny 400V 2,2kW  firmy SIEMENS. Odkurzacz ten prawnie nadaje się do odkurzania materiału stałego, sypkiego, pylistego.

Posiada certyfikat ATEX 22 uprawniający do pracy w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem  Z 22. Wyposażony w zbiornik opuszczany na własne koła mechanizmem dźwigniowym  o pojemności 45 litrów i wykonany komory ze stali INOX jak i komora  filtra. Odpowiednia konstrukcja do pracy z drobnymi, toksycznymi i żrącymi pyłami.

Odkurzacz posiada każdy wymagany certyfikat

Dodaj komentarz